Algorytm Nagle

Podobnie jak w przypadku unikania SWS, zadaniem algorytmu Nagle jest obniżenie liczby wysyłanych bardzo małych segmentów, szczególnie przez powolne łącza stałe. Algorytm ten umożliwia wysyłanie naraz tylko jednego małego segmentu bez potwierdzenia. Jeżeli zostanie wygenerowanych więcej małych segmentów przed otrzymaniem potwierdzenia dla pierwszego z nich, to segmenty te zostają połączone w jeden większy segment. Segmenty naturalnej wielkości są zawsze transmitowane natychmiastowo, przy założeniu, że dostępne jest wystarczające okno odbierania. Algorytm Nagle jest szczególnie skuteczny w obniżaniu liczby pakietów wysyłanych przez aplikacje interaktywne, takie jak Telnet, poprzez powolne łącza.
Aplikacje interfejsu Winsock mogą wyłączać algorytm Nagle dla swoich połączeń poprzez ustawienie opcji gniazda TCP_NODELAY (patrz: rozdział 16). Jednak praktyka ta zwiększa wykorzystanie sieci i powinno się jej unikać, chyba że jest absolutnie konieczna. Algorytmu Nagle nie stosuje się przy połączeniach pseudosieci TCP z powodu wydajności; wyłącza się go również przy połączeniach NetBIOS przez TCP oraz połączeniach typu zwrotnica z hostem bezpośrednim — serwer. Może to poprawiać wydajność w przypadku aplikacji wydających dużą liczbę poleceń operowania małymi plikami (na przykład aplikacji, które często używają blokowania/odblokowywania plików). Algorytm Nagle opisany jest w specyfikacji RFC 896.