Algorytm powolnego startu i unikanie przeciążeń

Kiedy zostaje ustanowione połączenie, TCP oszacowuje przepustowość połączenia. Aby uniknąć przepełnienia hosta odbierającego lub wszelkich innych urządzeń lub łączy na ścieżce, okno wysyłania jest początkowo ustawione na dwa segmenty TCP. Jeżeli zostanie ono potwierdzone, okno zostaje powiększone do trzech segmentów. Jeżeli zostaną one potwierdzone, okno zostaje powiększone do czterech segmentów i tak dalej, dopóki ilość danych wysyłanych na jedną wiązkę nie osiągnie rozmiaru okna odbierania hosta zdalnego.
Od tego momentu algorytm powolnego startu nie jest już używany, a kontrola przepływu danych jest regulowana przez okno odbierania. Jednak przeciążenie może się zdarzyć w połączeniu w dowolnym momencie podczas transmisji. Jeżeli zaczynają mieć miejsce regularne transmisje, to algorytm unikania przeciążeń tymczasowo obniża rozmiar okna wysyłania, a następnie znowu pozwala mu rosnąć do rozmiaru okna odbierania. Powolny start i unikanie przeciążeń zostały określone w specyfikacji RFC 1122.