Automatyczny redialing

Istnieje pewien sposób na ograniczenie irytacji, gdy po raz pięćdziesiąty klikasz na przycisk „Połącz” i w rezultacie sygnał jest wciąż zajęty.
1. Z menu Start wybierz Programy Ţ Akcesoria Ţ Dial-Up Networking (Uwaga: użytkownicy Windows 98 znajdą Dial-Up Networking w folderze Programy Ţ Akcesoria Ţ Komunikacja).
3. Wybierz połączenie, dla którego chcesz ustawić ponowne wybieranie.
4. Z menu okna „Dial-Up Networking” wybierz kolejno „Połączenia”, a następnie „Ustawienia”.
5. W oknie ustawień połączenia zaznacz opcję „Wybieraj numer ponownie” oraz wprowadź wartość (maks. 100) wskazującą ile razy modem będzie ponawiał połączenie w przypadku sygnału zajętości. W tej samej części okna zaznacz także, ile czasu modem ma czekać zanim zacznie ponowne wybieranie. W tym wypadku wartość nie może być niższa niż 1 sek.
6. Zamknij Dial-Up Networking.