Blokada ustawień sieciowych

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa życzysz sobie, by nikt nie mógł zmodyfikować Twoich ustawień sieciowych, wystarczy w Rejestrze wprowadzić do klucza:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Network
nową daną o nazwie „NoNetSetup” i ustalić jej wartość na 1. Wartość 0 przywraca stan początkowy.
Niepotrzebne hasło
Jeżeli Twój komputer nie jest podłączony do sieci (nie dotyczy to połączeń z Internetem) i na dodatek tylko Ty jesteś użytkownikiem systemu, nie ma potrzeby, byś się logował podczas uruchamiania systemu. Co jednak zrobić, gdy na ekranie podczas każdego uruchomienia pojawia się okienko logowania?
1. Zamknij okno logowania i poczekaj na załadowanie systemu.
2. Wybierz moduł „Hasła” w Panelu sterowania.
3. Kliknij zakładkę „Profile użytkownika”, a następnie zaznacz opcję „Wszyscy użytkownicy...”
4. Musisz jeszcze wyłączyć hasło. Kliknij zakładkę „Zmień hasło” i wpisz stare hasło, a pola „Nowe hasło” oraz „Potwierdź...” pozostaw puste.