Blokada ustawień wyświetlania

Jeżeli nie chcesz, by ktokolwiek modyfikował Twoje ustawienia tapety Pulpitu, wygaszacza ekranu czy pozostałych właściwości wyświetlania, możesz zablokować dostęp do tych funkcji przez drobną modyfikację Rejestru.
1. W edytorze Rejestru odnajdź klucz: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Policies/System.
2. W kluczu tym utwórz dane typu DWORD o podanych niżej nazwach. Funkcja realizowana przez te dane uaktywnia się, gdy wprowadzimy do każdej wartość 1. Deaktywacja następuje po wpisaniu 0.
Nazwa DWORD:
NoDispBackgroundPage – wyłącza dostęp do zakładki „Tło” we właściwościach wyświetlania.
NoDispScrSavPage – jw., dotyczy zakładki „Wygaszacz ekranu”.
NoDispAppearancePage – jw., dotyczy zakładki „Wygląd”.
NoDispSettingsPage – jw., dotyczy zakładki „Ustawienia”.
NoDispCPL – całkowita blokada właściwości wyświetlania.