Brak wolnych przerwań

Komputer PC dysponuje szesnastoma przerwaniami, z których 12 nadaje się do wykorzystania przez karty rozszerzeń. Jeśli nie udaje się znaleźć wolnego przerwania dla nowego sprzętu, wówczas trzeba zwolnić jedno z nie wykorzystywanych przerwań, na przykład drugiego portu szeregowego (jeżeli jest wolny) bądź drugiego sterownika dysków.
1. Najpierw trzeba wyłączyć dane urządzenie w BIOS-ie.
2. Następnie, już w Windows, należy skorzystać z Menedżera urządzeń i tam wybrać urządzenie.
3. Na zakładce „Ogólne” należy uaktywnić opcję „Wyłącz w tym profilu sprzętowym”. Po ponownym uruchomieniu komputera dysponujesz już dodatkowym, wolnym przerwaniem. Teraz możesz zainstalować nowe urządzenie.