Disk Mirroring

Technika, w której dane są jednoczasowo zapisywana na dwa dyski. Jeśli jeden z nich ulegnie awarii możliwe jest używanie drugiego z nich bez jakiejkolwiek straty danych czy też przerwie w pracy. Disk mirroring jest powszechnie używany w systemach baz danych, gdzie dostęp do danych musi być cały czas zapewniony.