Dolby Pro Logic

Powstał jako rozszerzenie standardu Dolby Surround i polega na odpowiednim zmiksowaniu czterech kanałów, z których dekoder rozróżnia lewy, środkowy, prawy oraz osobny kanał "przestrzenny" cechujący się podobnymi właściwościami przenoszenia, co kanał tylny w Dolby Surround. Po rozdzieleniu uzyskujemy fonię z głośnika centralnego, dwóch satelitek tylnych oraz jednolitego brzmienia dla obydwu