Dzielenie segmentu VLSM na podsieci

Podział na podsieci w środowisku VLSM rządzi się tymi samymi zasadami, co zwyczajny podział na podsieci. Niniejsza procedura pokazuje zarówno podział na podsieci segmentu VLSM, jak i podział na podsieci poprzez granice klas.
Twoje przedsiębiorstwo zaimplementowało podział na podsieci w sieci klasy B, tak jak opisano w toku wcześniejszej procedury. Teraz chce dokonać dalszego podziału podsieci 155.62.12.0/22 na największą możliwą liczbę pod-podsieci, biorąc pod uwagę wymóg, iż w każdej z podsieci może być maksymalnie 40 hostów. Wewnętrzny podział podsieci szkieletowej wymaga, aby został wdrożony VLSM. Sprawdziłeś, że twoje przedsiębiorstwo korzysta z protokołu routingu, który niesie rozszerzone informacje o prefiksie sieci wraz z każdym ogłoszeniem trasy, i że routery sieci implementują algorytm najdłuższego dopasowania.
Aby dokonać dalszej segmentacji podsieci szkieletowej 155.62.12.0/22, wykonaj następujące czynności:
1. Według tabeli 4.6 określ podsieć, która spełnia wymóg ograniczenia do 40 hostów. Jest to sieć klasy C, mająca 2 bity podsieci (maksymalna liczba 62 hostów).
2. Uzyskaj maskę podsieci dla tej podsieci. Zgodnie z zasadami podziału na podsieci wykorzystywanymi we wszystkich pozostałych procedurach, maska ta określona jest jako 255.255.255.192, lub /26.
3. Uzyskaj przyrost. Jako że przekroczyliśmy granicę klas na rzecz klasy C, przyrost ten stosuje się do czwartego oktetu adresu. Według tabeli 4.6, przyrost ten wynosi 64.
4. Zastosuj przyrost. Podsieci to 155.62.12.64/26, 155.62.12.128/26, 155.62.12.192/26, 155.62.13.0/26 i tak dalej, aż do 155.62.15.128/26.
5. Dodaj tożsamości hostów. Daje to zakresy adresów 155.62.12.65 do 155.62.12.126, 155.62.12.129 do 155.62.12.190, 155.62.12.193 do 155.62.12.254, 155.62.13.1 do 155.62.13.62 i tak dalej.
6. Aby obliczyć maksymalną liczbę pod-podsieci, odejmij maskę podsieci szkieletowej (/22) od maski pod-podsieci (/26). W dłuższym z tych prefiksów są cztery dodatkowe bity podsieci. Liczba pod-podsieci wynosi zatem 24–2, czyli 14.