Dzielenie sieci klasy A na podsieci

Duże przedsiębiorstwa czasem używają sieci klasy A (szczególnie 10.0.0.0) w intranetach firmowych. Dlatego też może się zdarzyć, że zostaniesz wezwany do wykonania podziału sieci klasy A na podsieci, choć jest mało prawdopodobne, że będzie to jakaś globalna sieć internetowa.
Twoje międzynarodowe przedsiębiorstwo wymaga ogólnej liczby 70 podsieci. Chociaż większość z nich będzie względnie małych, dyrekcja przewiduje zapotrzebowanie w wysokości 80 tys. hostów w jednej z nich. Korzystasz ze specyfikacji wewnętrznego adresu intranetowego 10.0.0.0/8 (RFC 1918). Twój kierownik techniczny chce wiedzieć, czy hosty 10.2.4.213 i 10.6.1.14 będą w tej samej podsieci. Aby zaimplementować wymaganą strukturę podsieci, podejmij następujące działania:
1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór 7 bitów podsieci daje 126 sieci, co spełnia wymogi i pozostawia miejsce na rozbudowę.
2. Sprawdź liczbę hostów na podsieć. Sieć klasy A, która ma 7 bitów podsieci, dopuszcza 130 tys. hostów na sieć. Spokojnie mieści się to w granicach wymogów.
3. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość drugiego oktetu (jako że jest to sieć klasy A) wynosi 254. Zatem maska podsieci to 255.254.0.0 (lub /15).
4. Zastosuj przyrost. Według tabeli 4.6 wynosi on 2. Zatem podsieci to 10.2.0.0/15, 10.4.0.0/15, 10.6.0.0/15 i tak dalej.
5. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to 10.2.0.1 do 10.3.255.254, 10.4.0.1 do 10.5.255.254, 10.6.0.1 do 10.7.255.254 i tak dalej.
6. Skontroluj strukturę sieci, którą uzyskałeś. Host 10.2.4.213 jest w sieci 10.2.0.0, a host 10.6.1.14 jest w sieci 10.6.0.0. A zatem nie są one w tej samej podsieci.