Dzielenie sieci klasy B na podsieci

Zazwyczaj przedsiębiorstwo, któremu została przydzielona sieć klasy B lub zaimplementowało prywatną sieć wewnętrzną klasy B w swoim intranecie, potrzebuje podziału na podsieci.
Twoje przedsiębiorstwo aktualnie wymaga 28 podsieci w swojej sieci klasy B, 155.62.0.0. Obecnie maksymalna liczba hostów w każdej z podsieci wynosi 250 i jest mało prawdopodobne, aby liczba ta miała przekroczyć 500 w najbliższej przyszłości. Istnieje wymóg, aby hosty 155.62.10.6 i 155.62.15.230 nie dzieliły ze sobą tej samej podsieci. Aby implementować wymaganą strukturę podsieci, wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór zarówno 5 bitów podsieci (30 podsieci), jak i 6 bitów sieci (62 podsieci) spełnia wymogi, przy czym druga z opcji daje więcej miejsca na przyszłą rozbudowę.
2. Sprawdź liczbę hostów na podsieć. Jeżeli wybierzesz 5 bitów podsieci, to każda z podsieci będzie w stanie pomieścić w przybliżeniu 2 000 hostów. Wybór 6 bitów podsieci ogranicza maksymalną liczbę hostów na podsieć do około 1 000. Obydwie liczby spokojnie mieszczą się w granicach wymogów.
3. Zastosuj przyrost. Dla 5 bitów podsieci jest to 8, dla 6 bitów podsieci — 4. Stąd też wybór podsieci to:
· 5 bitów podsieci — 155.62.8.0/21, 155.62.16.0/21, 155.62.24.0/21 i tak dalej,
· 6 bitów podsieci — 155.62.4.0/22, 155.62.8.0/22, 155.62.12.0/22 i tak dalej.
4. Zastosuj wymóg sformułowany w specyfikacji. Jeżeli wybierzesz 5 bitów podsieci, to hosty 155.62.10.6 i 155.62.15.230 będą razem w sieci 155.62.8.0/21. Jeżeli jednak wybierzesz 6 bitów podsieci, to będą one, odpowiednio, w podsieciach 155.62.8.0/22 i 155.62.12.0/22. Dlatego też twój wybór padnie na 6 bitów podsieci.
5. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość trzeciego oktetu (jako że jest to sieć klasy B) wynosi 252. A zatem maska sieci to 255.255.254.0.0 (lub /22).
6. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to 155.62.4.1 do 155.62.7.254, 155.62.8.1 do 155.62.11.254, 155.62.12.1 do 155.62.15.254 i tak dalej.