Dzielenie sieci klasy C na podsieci

Zazwyczaj bardziej prawdopodobne jest, że sieć klasy C poddana zostanie łączeniu w nadsieć, a nie podziałowi na podsieci. Jednak małe przedsiębiorstwo może być podzielone na kilka grup, z których każda wymaga swojej własnej sieci.
Twoja mała firma wymaga ogólnej liczby czterech sieci. W żadnej z tych podsieci nigdy nie będzie więcej, niż 20 hostów. Została Ci przydzielona sieć klasy C 195.162.230.0/24. Aby implementować wymaganą strukturę sieciową, podejmij następujące kroki:
1. Wybierz liczbę bitów podsieci. Według tabeli 4.6 wybór 3 bitów podsieci daje 6 sieci liczących maksymalnie po 30 hostów. To spełnia wymogi.
2. Uzyskaj maskę podsieci. Według tabeli 4.6, wartość czwartego oktetu (jako że jest to sieć klasy C) wynosi 224. Zatem maska podsieci to 255.255.255.224 (lub /27).
3. Zastosuj przyrost. Według tabeli 4.6 wynosi on 32. A zatem podsieci to 195.162.230.32/27, 195.162.230.64/27, 195.162.230.97/27 i tak dalej.
4. Dodaj zakresy adresów hostów. Adresy hostów nie mogą być samymi jedynkami, ani samymi zerami, więc zakresy adresów to 195.162.230.33 do 195.162.230.62, 195.162.230.65 do 195.162.230.94, 195.162.230.97 do 195.162.230.126 i tak dalej.