Funkcje kontroli wpływu danych QoS

Kontrola wpływu danych QoS systemu Windows 2000 zapewnia kilka funkcji i korzyści:
· jest przejrzysta dla użytkownika;
· może pracować z różnymi konfiguracjami sieci;
· zabezpiecza usługę dostaw typu end-to-end z gwarancją małych opóźnień;
· zapewnia konsolę kontroli wpływu danych QoS, która umożliwia administratorowi scentralizowanie zasad i konfiguracji podsieci;
· pozwala administratorowi stosować tożsamości użytkownika i podsieci jako kryteria rezerwowania zasobów sieci oraz ustalania priorytetów;
· pozwala administratorowi na rozdzielenie zasobów sieci pomiędzy ruch o niskim priorytecie i ruch o wysokim priorytecie;
· obsługuje transmisję multiemisyjną komunikatów rezerwacji szerokości pasma;
· może przetwarzać komunikaty rezerwacji szerokości pasma, zaszyfrowane za pomocą zabezpieczeń IP (IPSec) systemu Windows 2000.