Implementowanie kontroli wpływu danych QoS

Kontrola wpływu danych QoS wymaga kart sieciowych zgodnych ze standardem IEEE 802.1p i musi być zainstalowana na serwerze systemu Windows 2000 w domenie zawierającej podsieć, którą zamierzasz zarządzać. Harmonogram pakietów powinien być zainstalowany na każdym systemie końcowym w podsieci, dokonującym rezerwacji u kontroli wpływu danych QoS.