Instalowanie Harmonogramu pakietów QoS

Przedmiotem poprzedniego zestawu procedur było instalowanie i konfigurowanie QoS ACS na serwerze kontroli wpływu danych usługi QoS. Aby umożliwić klientom kontroli wpływu danych usługi QoS korzystanie z usługi, musisz zainstalować Harmonogram pakietów QoS na wszystkich komputerach klienckich dokonujących rezerwacji w twojej podsieci kontroli wpływu danych usługi QoS. Aby zainstalować Harmonogram pakietów na kliencie, podejmij następujące działania:
1. Zaloguj się na komputerze klienckim jako administrator domeny.
2. Wejdź do Start|Ustawienia i wybierz Panel sterowania.
3. Otwórz Połączenia sieciowe i telefoniczne i kliknij Połączenie lokalne, dla którego chcesz zainstalować Harmonogram pakietów QoS.
4. Z menu rozwijanego Plik wybierz Właściwości.
5. W oknie dialogowym Właściwości: Połączenie lokalne kliknij Zainstaluj.
6. Wybierz Usługa, a następnie kliknij Dodaj.
7. Wybierz pozycję Harmonogram pakietów QoS, a następnie kliknij OK.
8. Zamknij okno dialogowe Właściwości: Połączenie lokalne, a następnie zamknij Panel sterowania.