Instalowanie kontroli wpływu danych QoS

Aby zainstalować i skonfigurować usługę kontroli wpływu danych QoS, trzeba być zalogowanym jako administrator w DC, który wybrałeś jako serwer QoS ACS. Kiedy kontrola wpływu danych jest zainstalowana, staje się dostępna jako element w menu Narzędzia administracyjne.
Aby zainstalować kontrolę wpływu danych QoS, podejmij następujące działania:
1. Zaloguj się w DC jako administrator.
2. W Start|Ustawienia|Panel sterowania otwórz Dodaj/Usuń programy.
3. W oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy wybierz Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
4. W Kreatorze składników systemu Windows wybierz Usługi sieciowe, a następnie kliknij szczegóły.
5. Zaznacz pole wyboru Usługa QoS Admission Control, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Kliknij przycisk Zakończ.
8. Zamknij okno dialogowe Dodaj/Usuń programy i Panel sterowania