Jakość usługi (QoS)

QoS systemu Windows 2000 jest zestawem wymagań usług, które musi spełniać sieć, aby zagwarantować odpowiedni poziom usług dla transmisji danych. Zaimplementowanie QoS umożliwia programom czasu rzeczywistego wydajne wykorzystanie szerokości pasma sieci. Jako że QoS daje gwarancję wystarczających zasobów sieciowych, zapewnia ona poziom usług podobny do poziomu w prywatnej sieci, sieci dzielonej przez ruch RTP/UDP oraz tradycyjny ruch TCP. Gwarancja QoS wskazuje poziom usługi umożliwiający programowi transmisję danych w sposób możliwy do przyjęcia i mieszczący się w granicach dopuszczalnej ramy czasowej. W skład implementacji QoS w systemie Windows 2000 wchodzi usługa zarządzania przepustowością podsieci (SBM), służąca do kontrolowania szerokości pasma w podsieci, oraz usługi kontroli ruchu służące do określania priorytetów i zarządzania ruchem.
System Windows 2000 obsługuje kilka mechanizmów QoS, takich jak RSVP, usługi zróżnicowane (DiffServ), standard 802.1p określony przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), oraz QoS nośnika transferu asynchronicznego (ATM). Te mechanizmy QoS wykorzystują mechanizm interfejsu programowania aplikacji (API) standardowej jakości usługi (GQoS), który jest rozszerzeniem interfejsu programowania Windows Sockets (Winsock). GQoS zapewnia aplikacjom metodę rezerwowania szerokości pasma sieci pomiędzy klientem a serwerem.
RSVP jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do rezerwowania szerokości pasma dla indywidualnych przepływów danych w sieci. Dokonuje on rezerwacji dla każdego z nich i jest w związku z tym określany mechanizmem QoS na przepływ. RSVP opisany jest bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału. DiffServ definiuje 6 bitów QoS w nagłówku IP, które określają, jakie są priorytety pakietu IP. Ruch DiffServ może być przydzielony do jednej z 64 możliwych klas, znanych jako zachowania na każdy przeskok (PHB). IEEE 802.1p jest mechanizmem QoS określającym, w jaki sposób urządzenia, takie jak przełączniki ethernetowe, mają wyznaczać priorytety ruchu; definiuje on osiem klas priorytetów. DiffServ oraz 802.1p określane są jako zespolone mechanizmy QoS, ponieważ klasyfikują ruch według skończonej liczby klas priorytetów.