Kody stanu protokołu HTTP

Kody stanu HTTP są wykorzystywane przez metody podczas normalnej pracy, albo wysyłane do użytkownika, jeżeli wystąpi błąd. Jest pięć klasyfikacji kodów stanu:
· Informacyjny (1xx) — sygnalizuje prowizoryczną (zazwyczaj pośrednią) odpowiedź. Te kody wskazują, że dana metoda przebiega normalnie i miało miejsce oczekiwane zdarzenie. Jeżeli serwer protokołu HTTP 1.1 wykryje klienta protokołu HTTP 1.0, to nie będzie wysyłał komunikatów informacyjnych, ponieważ nie są one zdefiniowane dla HTTP 1.0.
· Pomyślny (2xx) — sygnalizuje, że żądanie klienta zostało pomyślnie otrzymane, zrozumiane i przyjęte.
· Readresowanie (3xx) — sygnalizuje, że agent użytkownika musi podjąć dalsze działania, aby spełnić żądanie. Działania te mogą być przeprowadzane automatycznie przez agenta użytkownika (jeżeli wykorzystywaną metodą jest GET, lub HEAD) albo mogą wymagać interwencji użytkownika.
· Błąd klienta(4xx) — sygnalizuje, że występuje, lub wydaje się, że występuje, błąd klienta. Za wyjątkiem przypadku odpowiadania na żądanie HEAD, komunikat zawiera wyjaśnienie błędu i informuje użytkownika, czy jest on tymczasowy, czy stały.
· Błąd serwera (5xx) — sygnalizuje, że serwer zdaje sobie sprawę, iż wygenerował błąd, albo że nie jest w stanie wykonać żądania. Za wyjątkiem przypadku odpowiadania na żądanie HEAD, komunikat zawiera wyjaśnienie błędu i informuje użytkownika, czy jest on tymczasowy, czy stały.