Kody stanu protokołu HTTP - opis

100 Kontynuuj
101 Przełączanie protokołów
200 OK
201 Utworzony
202 Przyjęty
203 Nie autorytatywny
204 Bez treści
205 Resetuj treść
206 Treść częściowa
300 Wiele opcji
301 Przeniesiony na stałe
302 Znaleziony
303 Zobacz inny
304 Nie zmodyfikowany
305 Użyj proxy
307 Readresowanie tymczasowe
400 Złe żądanie
401 Nieautoryzowany
402 Wymagana opłata
403 Wzbroniony
404 Nie znaleziony
405 Metoda niedozwolona
406 Nie do przyjęcia
407 Wymagane uwierzytelnienie proxy
408 Przeterminowanie żądania
409 Konflikt
410 Minęło
411 Wymagana długość
412 Warunek wstępny nie powiódł się
413 Jednostka żądania zbyt duża
414 URI żądania zbyt duży
415 Nieobsługiwany typ nośnika
416 Żądany zakres nie do spełnienia
417 Oczekiwanie nie powiodło się
500 Wewnętrzny błąd serwera
501 Nie zaimplementowany
502 Zła brama
503 Usługa niedostępna
504 Przeterminowanie bramy
505 Nieobsługiwana wersja HTTP