Konfiguracja podsieci

Właściwości podsieci nie należy mylić z zasadami dla użytkowników na poziomie podsieci. Obiekt podsieci kontroli wpływu danych QoS tworzy się w celu ustawienia ograniczeń ruchu dla podsieci, a także aby ustawić właściwości usługi kontroli wpływu danych QoS dla każdego hosta kontroli wpływu danych QoS zarządzającego podsiecią.
Obiekt podsieci jest połączony z fizyczną podsiecią i hostami usługi kontroli wpływu danych QoS za pomocą adresu IP podsieci. Właściwości obiektu podsieci określają:
· ograniczenia ruchu sieciowego dla podsieci,
· właściwości rejestracji i kont dla hostów kontroli wpływu danych QoS,
· właściwości kontroli wpływu danych QoS dla każdego hosta kontroli wpływu danych QoS.
Po utworzeniu obiektu podsieci z usługą kontroli wpływu danych QoS można dodawać zasady użytkowników na poziomie podsieci.