Konfigurowanie protokołu TCP systemu Windows 2000

Procedury zawarte w tej części opisują, jak należy konfigurować protokół TCP systemu Windows 2000. Zakładają one, że wiesz, które wartości domyślne chcesz zmienić i że rozpracowałeś prawdopodobne konsekwencje takich zmian. TCP systemu Windows zapewnia optymalną konfigurację w większości środowisk, więc zmiany należy przeprowadzać ostrożnie. Poza tym procedury te wymagają zmieniania (przerabiania) Rejestru. Powinno się to robić bardzo ostrożnie. Nieostrożne przeróbki Rejestru mogą poważnie uszkodzić twój system operacyjny. Zawsze zapisuj klucz podrzędny (przy użyciu polecenia Zapisz klucz w menu rozwijanym Rejestr) zanim go zmienisz.
Program Edytor Rejestru, regedt32.exe, można znaleźć w folderze %systemroot%\System32. Dla wygody możesz zechcieć utworzyć skrót na swoim pulpicie, albo w menu Narzędzia administracyjne. Jeżeli to zrobisz, uważaj szczególnie aby nie umożliwiać innym użytkownikom dostępu do swojego komputera kiedy zalogowane jest twoje konto. Edytor Rejestru nie jest narzędziem, które można pozostawić w rękach niedoświadczonego użytkownika.