Logo w nagłówku strony

Kiedy przygotowujemy dokumenty reprezentujące firmę, organizację lub szkołę, warto w nagłówku każdej strony umieścić logo. Dzięki temu wydruki będą prezentowały się niezwykle efektownie i profesjonalnie. Komputer Świat pokaże, jak to zrobić.

1. Migający kursor wyznacza górną krawędź wprowadzanego przez nas tekstu dokumentu. Aby dodać nagłówek, klikamy dwukrotnie powyżej kursora.
2. Włącza się tryb tworzenia nagłówka. Pojawia się dodatkowa zakładka o nazwie Projektowanie. Klikamy na niej na przycisk Obraz. Następnie w oknie Eksploratora Windows wybieramy plik graficzny, który chcemy wstawić jako logo do naszego dokumentu. Zaznaczamy go kliknięciem, po czym klikamy na przycisk Wstaw.

3. Obrazek pojawia się w dokumencie. W większości wypadków będzie jednak zbyt duży. Musimy zmniejszyć jego wymiary. Klikamy na jeden z symboli i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy go, regulując wielkość grafiki.
4. Gdy to zrobimy, uaktywnia się zakładka Formatowanie. Warto na niej kliknąć na Położenie, a potem na ikonę:
Dzięki temu będziemy mogli przesuwać wstawiony obrazek, dopasowując jego położenie do naszych potrzeb. Żeby wrócić do trybu tworzenia dokumentu, dwukrotnie klikamy poniżej nagłówka.
źródłO: komputerswiat.pl