Dobór rezystora dla wyjścia z otwartym kolektorem

Wartość rezystora R, łączącego węzeł z napięciem zasilającym, musi być tak dobrana, aby zarówno w stanie „0”, jak i „1”, w węźle utrzymywały się odpowiednie poziomy napięć.

Wyjście z otwartym kolektorem

Konstrukcja wyjścia z otwartym kolektorem umożliwia łączenie wyjść różnych układów w celu realizacji funkcji logicznej lub konstrukcji magistrali.

Wyjście przeciwsobne

Wyjście tego typu jest podstawowym typem stopnia wyjściowego bramek TTL.

Wyjścia układów TTL

W układach TTL spotyka się trzy rodzaje stopni wyjściowych: przeciwsobny, trójstanowy i z otwartym kolektorem.

Wejście Schmitta

Bramki z wejściem z przerzutnikiem Schmitta stosowane są wszędzie tam, gdzie sygnały wejściowe nie mają odpowiednio stromych zboczy oraz jeżeli istnieje obawa, że sygnał wejściowy może być

Wejścia układów TTL

W układach TTL mamy do czynienia z dwoma typami wejść: zwykłym i Schmitta. Wejście zwykłe stosuje się w prawie wszystkich układach.

Właściwości układów TTL

Podstawowym układem scalonym serii TTL jest bramka realizująca funkcję negacji iloczynu logicznego dwóch wejść (NAND).

Historia wirusów

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich ist-nienie.