Śledzenie Internetu

Wraz z systemem Windows (zarówno 95, jak i 98) dostarczany jest mały programik działający z okna DOS-u – Trace Route. Aby go uruchomić...
1. ... z menu Start wybierz:
„Programy/Tryb MS-DOS”.
2. W linii poleceń wpisz polecenie „tracert”, a następnie podaj adres internetowy lub numer (adres) IP serwera, z jakim chcesz się połączyć. Przykładowa linia może wyglądać tak: „tracert www.enter.pl”.

Zmiana ikony folderu

Otwórz edytor rejestru, znajdź klucz HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\DefaultIcon, prawidłowa wartość tego klucza powinna być następująca: C:\WINDOWS\SYSTEM\shell32.dll,3. Teraz zamień ją na ścieżkę do twojej ikony, gdzie ostatnia cyfra (w powyższym przykładzie cyfra 3) to numer ikony w bibliotece ikon (plik typu xxx.dll). Ikony są numerowane od zera (0,1,2, i tak dalej).

Nowe okno folderu

Jeżeli masz w systemie włączoną opcję wyświetlania zawartości folderów za pomocą pojedynczego okna eksploratora, a zachodzi chwilowo sytuacja, gdy potrzebujesz jeszcze jednego okna, to podczas dwukrotnego kliknięcia interesującego Cię folderu przytrzymaj klawisz Ctrl.

Pulpit w oknie

Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości Pulpitu w oknie. Aby to zrobić, wystarczy wybrać opcję „Uruchom” z menu Start i wpisać „.” (kropkę, bez cudzysłowów).

Czy masz wirusa?

Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy w pamięci komputera nie rezyduje wirus. Wystarczy zrestartować komputer, podczas uruchamiania przytrzymać klawisz Ctrl i – gdy pojawi się menu startowe Windows –wybrać pozycję „Tylko linia poleceń trybu awaryjnego”. Następnie wpisujemy polecenie chkdsk i sprawdzamy, ile jest pamięci. Powinno być dokładnie 655 360. Jakakolwiek mniejsza wartość prawie na pewno oznacza obecność wirusa!

Wyświetlanie menu startowego bez klawisza F8

Zanim uruchomi się graficzny interfejs systemu, można uaktywnić menu startowe, za pomocą którego możemy uruchomić Windows w trybie awaryjnym, uruchomić tylko sesję DOS-a itp. Zwykle dostęp do tego menu uzyskujemy za pomocą klawisza F8, jednak można zażądać, by system sam pokazywał to menu przez określony czas, dzięki czemu nie trzeba czyhać na moment, kiedy klawisz F8 jest aktywny:

Blokada dostępu do ustawień konfiguracyjnych w menu Start

Usunięcie opcji konfiguracyjnych (Panel Sterowania, Opcje Folderów, Drukarki itp.) dostępnych z menu Start przez pozycję „Ustawienia” uzyskamy przez wprowadzenie do klucza Rejestru:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Policies/Explorer
wartości DWORD o nazwie NoSetFolders i jej ustawieniu na 1. Po takim zabiegu pod pozycją „Ustawienia” w menu Start pozostanie jedynie opcja konfiguracji Paska zadań.

Blokada zapisu stanu Pulpitu

Jeżeli zależy nam, by nikt nie poprzestawiał nam ikon na Pulpicie Windows wystarczy, że w kluczu:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Policies/Explorer
wprowadzimy nową wartość DWORD o nazwie NoSaveSetting i wpiszemy do niej wartość 1.