Nowe logo

Istnieje możliwość zamiany standartowego komunikatu "Poczekaj na zamknięcie sytemu" i "Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer" na inne (na przykład własne). Aby to zrobić należy przygotować odpowiednie komunikaty w dowolnym programie graficznym (na przykład Paint), rysunek musi mieć wielkość 320x100 pikseli w max. 256 kolorach. Następnie zamieniamy odpowiednio plik (w katalogu Windows) "Logow.sys" ("Poczekaj na...") lub (i) plik "Logos.sys" ("Można teraz ...") na nasz rysunek, pamiętaj aby plikowi dać taką samą nazwę jaką posiadają oryginalne komunikaty.

Brak wolnych przerwań

Komputer PC dysponuje szesnastoma przerwaniami, z których 12 nadaje się do wykorzystania przez karty rozszerzeń. Jeśli nie udaje się znaleźć wolnego przerwania dla nowego sprzętu, wówczas trzeba zwolnić jedno z nie wykorzystywanych przerwań, na przykład drugiego portu szeregowego (jeżeli jest wolny) bądź drugiego sterownika dysków.
1. Najpierw trzeba wyłączyć dane urządzenie w BIOS-ie.
2. Następnie, już w Windows, należy skorzystać z Menedżera urządzeń i tam wybrać urządzenie.

Zamknięcie systemu Windows

Jeśli nie chcesz korzystać z długiej sekwencji poleceń Start/Zamknij system/Zakończ pracę komputera, wystarczy że utworzysz odpowiedni skrót na pulpicie - wybierz opcję utworzenia nowego skrótu, wpisz w wiersz poleceń następującą linijkę: "rundll32.exe user,ExitWindows", następnie nadaj mu nazwę i przyciśnij przycisk "Zakończ".

Ograniczenie pamięci cache.

W zależności od ilości posiadanej pamięci należy w pliku "System.ini" w sekcji [Vcache] wpisać następującą linijkę: MaxFileCache=XXX (gdzie XXX to ilość pamięci cache) Proponowana wielkość pamięci cache: Pamięć RAM - Pamięć cache
· 4Mb - 512Kb
· 8Mb - 1024 do 2048Kb
· 16Mb - 4096Kb
· 32Mb - 6000 do 8000Kb

Szybsze połączenie

Proces samego połączenia komputera z usługodawcą internetowym można nieznacznie przyspieszyć:
1. Otwórz Dial-Up Networking, zaznacz myszką wybrane połączenie i kliknij prawym klawiszem myszki.
2. Z menu kontekstowego wybierz „Właściwości”.
3. W oknie właściwości połączenia wybierz zakładkę „Typy serwerów”.
4. W części zatytułowanej „Opcje zaawansowane” upewnij się, że opcja „Zaloguj do sieci” jest wyłączona.
5. W polu „Dozwolone protokoły sieciowe” wybierz tylko „TCP/IP”.

Automatyczny redialing

Istnieje pewien sposób na ograniczenie irytacji, gdy po raz pięćdziesiąty klikasz na przycisk „Połącz” i w rezultacie sygnał jest wciąż zajęty.
1. Z menu Start wybierz Programy Ţ Akcesoria Ţ Dial-Up Networking (Uwaga: użytkownicy Windows 98 znajdą Dial-Up Networking w folderze Programy Ţ Akcesoria Ţ Komunikacja).
3. Wybierz połączenie, dla którego chcesz ustawić ponowne wybieranie.
4. Z menu okna „Dial-Up Networking” wybierz kolejno „Połączenia”, a następnie „Ustawienia”.

Brak cd-romu pod Dos-em

Problem bardzo częsty przy reinstalowaniu systemu rozwiązanie banalnie proste weź od znajomego dysk startowy z Win 98 , włóż dyskietkę do stacji i uruchom kompa (włącz z obsługą CD) problem z głowy