Układy 74157 i 74257

Układ 74157 zawiera cztery multipleksery, z których każdy posiada:
· dwa wejścia informacyjne (A i B),
· jedno wyjście (Y).

Multipleksery

Podstawowa funkcja multipleksera polega na przesłaniu na wyjście stanu logicznego tego wejścia informacyjnego, którego numer jest podany na wejściach adresowych.

Układy porównywania cyfr

W pewnych przypadkach w układach wyświetlania może okazać się konieczne sprawdzenie, czy cyfra (liczba) do wyświetlenia spełnia określony warunek (np. czy jest mniejsza od zadanej wartości).

Sterowniki wyświetlaczy

Podstawową funkcją sterownika wyświetlacza 7-segmentowego jest włączenie odpowiednich segmentów wyświetlacza zależnie od cyfry podanej na wejście. Cyfra ta jest w kodzie BCD.

Funkcje układów TTL

Rodzina układów TTL serii 74xx zawiera bardzo dużo różnorodnych układów. Prezentacja wszystkich rozwiązań znacznie wykracza poza ramy niniejszej książki.

Wyjście trójstanowe

Wyjście trójstanowe umożliwia łączenie wielu wyjść w celu konstrukcji magistrali.

Wyznaczenie właściwej wartości opornika

Wartość R należy wybrać z zakresu (Rmin, Rmax). Wartości mniejsze należy wybrać wtedy, gdy zależy nam na szybszej pracy układu.

Obliczenie minimalnej wartości opornika

Wartość Rmin obliczamy dla stanu niskiego w węźle (rysunek 1.4).