Nowe logo

Istnieje możliwość zamiany standartowego komunikatu "Poczekaj na zamknięcie sytemu" i "Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer" na inne (na przykład własne). Aby to zrobić należy przygotować odpowiednie komunikaty w dowolnym programie graficznym (na przykład Paint), rysunek musi mieć wielkość 320x100 pikseli w max. 256 kolorach. Następnie zamieniamy odpowiednio plik (w katalogu Windows) "Logow.sys" ("Poczekaj na...") lub (i) plik "Logos.sys" ("Można teraz ...") na nasz rysunek, pamiętaj aby plikowi dać taką samą nazwę jaką posiadają oryginalne komunikaty. Oryginalnym plikom "Logow.sys" i "Logos.sys" warto zmienić rozszerzenie (na przykład na *.org). Lub użyj jednego z programów które zrobią to za ciebie np. Logo Master