WD sprzedaje fabryke w Malezji

Firma Western Digital poinformowała o sprzedaży aktywów swojej fabryki talerzy i innych aluminiowych elementów dysków twardych w Sarawak w Malezji, filii firmy Hitachi Global Storage Technologies - oddziałowi Hitachi produkującemu dla tej firmy dyski twarde. Co ważne, wszyscy pracownicy fabryki zatrudnieni do tej pory przez firmę Western Digital, stają się automatycznie pracownikami nabywcy.

Transakcja dobiegnie końca pod koniec tego kwartału zgodnie ze zwyczajowymi warunkami zamknięcia. Szczegółowe warunki transakcji nie zostały ujawnione. W grudniu zeszłego roku Firma Western Digital poinformowała o podjęciu działań zmierzających do restrukturyzacji kosztów i dostosowania się do zmieniającego się popytu na rynku. Sprzedaż ta jest jednym z etapów tych działań. Fabryka Sarawak, w której produkowano talerze oraz aluminiowe elementy do dysków twardych WD, została nabyta przez WD jako część transakcji związanej z przejęciem firmy Komag, Inc we wrześniu 2007 roku.

WD przeniosło tę część swojej produkcji z Sarawak do Johor, innej fabryki tego typu, usytuowanej również w Malezji. Główna produkcja talerzy będzie się nadal odbywać w istniejących zakładach w Malezji, a zapotrzebowanie uzupełniane będzie dostawami strategicznych partnerów zewnętrznych.
źródło: pcarena.pl