Zamknięcie systemu Windows

Jeśli nie chcesz korzystać z długiej sekwencji poleceń Start/Zamknij system/Zakończ pracę komputera, wystarczy że utworzysz odpowiedni skrót na pulpicie - wybierz opcję utworzenia nowego skrótu, wpisz w wiersz poleceń następującą linijkę: "rundll32.exe user,ExitWindows", następnie nadaj mu nazwę i przyciśnij przycisk "Zakończ". Aby jeszcze bardziej usprawnić zamykanie systemu kliknij raz na tym skrócie a następnie wybierz opcję "Właściwości", następnie w polu "Skrót" wpisz odpowiednią kombinację klawiszy, najlepiej kombinacji Alt, Ctrl i jakiegoś innego klawisza.