QNX

System QNX powstał w roku 1982, w wyniku prac badawczych nad technikami komunikacji międzyprocesorowej prowadzonych na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie i był zarazem następcą idei systemu operac

PTS DOS

Produkt rosyjskiej firmy PhysTechSof, wyposażony w funkcje sieciowe, udostępniający bootmanager-a i możliwość korzystania z kompresowanych "w locie" podkatalogów.

DR-DOS

W połowie 1990 r. pojawia się DR-DOS firmy Digital Research, przejętej przez Novella w 1991 r., co zaowocowało zmianą nazwy produktu na Novell DOS a następnie na Caldera Open DOS/DR-DOS.

*-11

Pod tą nazwą kryje się kilkanaście zupełnie różnych systemów operacyjnych — są między nimi systemy wielodostępne, czasu rzeczywistego, i inne — stosowanych na 16-bitowych minikomputerac

VMS

Wielodostępny system o założeniach zbliżonych do UNIX-a, choć w obejściu zupełnie odmienny. Powstał w drugiej połowie lat '70 wraz z architekturą VAX Digital.

CP/M

CP/M (ang. Control Program for Microcomputer) — system operacyjny opracowany w 1974 r. przez Garry'ego Kildella z firmy Intel dla komputerów z procesorami 8080 i Zilog Z80.

Funkcjonalny model systemu operacyjnego

System operacyjny zarządza czterema typami operacji:

Uruchomienie systemu operacyjnego

Po poprawnie zakończonej diagnostyce składników komputera (teście POST ang.