Proces startu komputera

Mogłoby się wydawać, że rozdział ten dla osoby chcącej korzystać z komputera bez wdawania się w niepotrzebne szczegóły jest niepotrzebny.

Budowa fizyczna i logiczna dysku

W rozdziale tym wielokrotnie odwoływaliśmy się do takich pojęć jak sektor i ścieżka, związanych z logiczną i fizyczną strukturą dysku.

Monitor i klawiatura

Monitor to następny ważny element zestawu komputerowego. To na nim wyświetlane są informacje przetworzone przez mikroprocesor.

Magistrala AGP

Szybki port grafiki (ang. Accelerated Graphics Port, AGP) zaprojektowany został jako uzupełnienie — a nie jako następca — magistrali PCI.

Magistrala PCI

Magistrala PCI została zaprojektowana przez firmę Intel. W porównaniu z magistralą ISA cechuje ją duża szybkość pracy i ścisłe dopasowanie do budowy procesora.

Magistrala ISA

Do magistrali ISA można podłączyć zarówno 8., jaki i 16. bitowe karty. Karty 8. bitowe wykorzystują pierwsze 62 styki magistrali , karty 16. bitowe — wszystkie 96 styków.

Jednostka centralna

Najważniejszym elementem współczesnego komputera jest mikroprocesor.

Architektura komputera

Współczesne komputery PC składają się z trzech podstawowych elementów:
- jednostki centralnej umieszczonej w specjalnej obudowie
- niezbędnych do pracy z komputerem: monitora i klawiatury