Historia komputera klasy PC

Pierwszym elektronicznym komputerem był zbudowany przez Johna W. Mauchly w 1945 roku ENIAC. Było to prawdziwe monstrum o wadze 30 ton.

Zasada działania procesora

W procesorze układ sterowania działa cyklicznie, wykonując cykl rozkazowy. Cykl rozkazowy składa się z dwóch faz.

Co to jest procesor?

Centralna jednostka przetwarzająca (ang. Central Processing Unit) to główny element każdego komputera osobistego, który przetwarza większość poleceń wydawanych komputerowi.

Z-buffer

Obszar pamięci, w którym komputer przechowuje informacje dotyczące współrzędnej Z obiektów wyświetlanych na ekranie.

Texture Compression

Jest to dosłownie kompresja tekstur. Na przykład na zapamiętanie wysokiej jakości 32 bitowej tekstury rozmiaru 2048x2048 potrzeba aż 16 MB pamięci!

Texture Filtering

(zwane takze Sub-Texel Positioning) Może być dwuliniowe albo trójliniowe.

Texel

Jest to trójwymiarowy odpowiednik piksela. Składają się na niego dane dotyczącę wszystkich trzech wymiarów.

Tekstura

Jest to cyfrowe przedstawienie powierzchni obiektu w grafice trójwymiarowej.