TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Zestaw protokołów komunikacyjnych używanych do połączenia dwóch jednostek za pomocą Internetu. TCP/IP używa kilku protokołów, ale dwa główne to właśnie TCP oraz IP.

T-Buffer

Jest to wynalazek 3dfx-a służący do zwiększenia realizmu grafiki 3D. Największe obecnie wyzwanie to zbliżenie komputerowego obrazu 3D do tego co normalnie, w życiu codziennym widzimy.

Sub-Pixel Correction

Oznacza to po prostu, że piksel jest rysowany tam gdzie być powinien.

SSL (Secure Sockets Layer)

Wymyślony przez Netscape typ protokołu do przesyłania danych przez Internet. SSL oferuje bezpieczne połączenie pomiędzy serwerem a klientem,.

SQL (structured query language)

Jest to wystandaryzowany język oparty na zapytaniach służący do wyszukiwania informacji w bazach danych.

Socket 370

Typ gniazda dla niektórych procesorów firmy Intel serii Pentium II oraz Celeron.

Socket 7

Jeden z najstarszych typów gniazd. Obsługują go takie procesory jak Intel Pentium, Intel Pentium MMX, IBM/Cyrix 6x86-PR166+, IBM/Cyrix 6x86MX, AMD-K5, AMD-K6 oraz AMD-K6 II.

SMP (Symmetric Multiprocessing)

Typ architektury pozwalający na jednoczesną pracę dwóch lub więcej procesorów w jednym systemie.