S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

Typ oprogramowania dla dysków twardych, umożliwiający automatyczne monitorowanie stanu technicznego dysku oraz ostrzegający o ewentualnych niebezpieczeństwach. S.M.A.R.T.

Shockwave

Wymyślona przez firmę Macromedia, Inc. technologia pozwalająca na dołączanie do stron WWW multimedialnych obiektów.

SGRAM (Synchronous Graphic Access Memory)

Używany zazwyczaj w kartach graficznych typ pamięci DRAM. SGRAM, podobnie jak SDRAM, może zsynchronizować swą pracę z prędkością szyny procesora aż do 100 MHz.

SDRAM (Synchronous DRAM)

Typ pamięci DRAM, która jest w stanie zsynchronizować swą pracę z szyną procesora przy 133 MHz (a czasami nawet 154 MHz).

SDR (Single Data Rate)

Typ przesyłu danych, w którym informacje są przenoszone na jednej tylko części cyklu, wznoszącej albo odpadającej.

SCSI (Small Computer System Interface)

Standard portu równoległego używany do podłączania do komputera urządzeń zewnętrznych.

ROM (Read Only Memory)

Pamięć komputerowa, która została raz zapisana i jest następnie przeznaczona tylko do odczytu zapisanych w niej informacji.

Referencyjne sterowniki

Producenci chipów graficznych (nie kart!) wypuszczają co jakiś czas uaktualnione sterowniki do kart opartych na ich układach graficznych.