Perspective Correct Texture Mapping

Ten process mapowania tekstury pozwala usunąć niepożądany efekt, iż patrząc na komputerowy obraz np.

Per Polygon LOD

Najmniej dokładną metodą przybliżającą per-pixel mipmapping jest per polygon LOD.

Per Pixel Mipmapping

Polega to na zastosowaniu techniki Mipmapping dla każdego piksela z osobna. Dla każdego renderowanego piksela wyjątkowo dokładnie oblicza się współczynnik LOD (Level-Of-Detail).

OpenGL (Open Graphics Library)

Najbardziej rozpowszechniony standard bibliotek API przenaczonych do obsługi grafiki 2D oraz 3D po raz pierwszy opracowany przez firmę Silicon Graphics.

Motion Blur

Przy tradycyjnie generowanych obrazach, sceny ruchu renderuje się tak jakby były złożone z ostrych, czystych zdjęć.

MPEG (Moving Picture Expert Group)

Jest to właściwie grupa robocza wewnątrz ISO, ale terminem ten odnosi się też do standardów kompresji obrazu wymyślonych przez tę grupę.

Hyper-Z Technology

Algorytm kompresji danych znajdujących się w Z-Bufferze. Hyper-Z Technology jest wynalazkiem ATI Inc. i został po raz pierwsze użyty w serii kart Radeon.

Mip Mapping

Polega to na trzymaniu w pamięci kilku (zazwyczaj dwóch lub trzech) kopii tej samej tekstury w różnych rozdzielczościach.