Hot Plugging

Technologia pozwalająca na rozpoznawanie oraz rekonfigurację różnych urządzeń zewnętrznych w czasie, gdy komputer jest włączony bez konieczności przeładowywania systemu operacyjnego.

Full 32-bit RGBA with 1 pass

Wszystkie akceleratory graficzne, które są w stanie renderować wiele tekstur w jednym cyklu mogą uniknąć wielokrotnego teksturowania tej samej powierzchni, przez co na ekranie widać mniej artef

FPM RAM (Fast Page Mode RAM)

Typ pamięci DRAM, który pozwala na szybszy dostęp do informacji znajdujących na tej samej stronicy.

Fill Rate

Liczba pikseli, która może być renderowana na ekranie w ciągu sekundy. Proces renderowania oznacza wykonanie wszystkich operacji 3D, tak aby poprawnie wyliczyć kolor każdego piksela.

FCC (Federal Communications Commission)

Komisja, która poza innymi obowiązkami klasyfikuje sprzęt komputerowy na klasy A oraz B. Podziału dokonuje się według ilości promieniowania jakie sprzęt wytwarza.

Flat Shading

Prosta technika, w której każdy polygon, reprezentujący powierzchnię, na którą pada światło jest jednokolorowy.

EPP (Extended Parallel Port)

Standard portu równoległego dla komputerów PC wymyślony przez firmy Intel, Xircom and Zenith Data Systems, który umożliwia jednoczesną komunikację z urządzeniami zewnętrznymi w obie strony.

EDO DRAM (Extended Data Output Dynamic Random Access Memory)

Nowszy typ pamięci DRAM.