ECP (Extended Capabilities Port)

Standard portu równoległego dla komputerów PC wymyślony przez Microsoft oraz Hewlett-Packard, który umożliwia jednoczesną komunikację z urządzeniami zewnętrznymi w obie strony.

Double Buffering

Programy zazwyczaj wymagają odświeżania ekranu między 15 a 30 razy na sekundę.

Dolby Pro Logic

Powstał jako rozszerzenie standardu Dolby Surround i polega na odpowiednim zmiksowaniu czterech kanałów, z których dekoder rozróżnia lewy, środkowy, prawy oraz osobny kanał "przestrzenny" cech

Dolby Digital

Często nazywany AC-3, polega na wyodrębnieniu z sygnału dźwięku sześciu osobnych kanałów, dzięki którym uzyskujemy czyste, cyfrowe, przestrzenne brzmienie.

Disk Mirroring

Technika, w której dane są jednoczasowo zapisywana na dwa dyski.

Direct3D

Jeden z elementów standardu API (Application Programming Interface) DirectX firmy Microsoft.

DDR (Double Data Rate)

Najnowszy typ przesyłu danych, w którym każdy cykl pamięci może być uruchamiany przez oba rodzaje sygnałów podwajając prędkość przesyłu danych.

Charisma Engine

Technologia ATI Inc. przyspieszająca wygładzanie wierzchołków w ramach procesu TCL (Transform Clipping and Lightning), który jest odpowiednikiem T&L (Transform and Lightning) autorstwa Nvidii.