Burst mode

Tryb pracy zwiększający czasowo prędkość przesyłu danych. W przypadku pamięci RAM oznacza to na przykład automatyczne pobieranie następnych komórek pamięci przed ich faktycznym wezwaniem.

Bump Mapping

Oznacza to dosłownie "wyboiste mapowanie" i polega na dodaniu do płaskiego obrazu efektów świetlnych, tak że wygląda on na wyboisty, falisty. Jest na to kilka metod.

Buffered Memory

Takie połączenie, w którym między chipsetem a pamięcią istnieje jeszcze specjalny bufor. Takie rozwiązanie jest pożądane przy dużych rozmiarach pamięci, gdyż odciąża chipset.

Bilinear Texture Filtering

Aby otrzymać płynne przejścia kolorów między różnymi pikselami źródłowej tekstury, akceleratory 3D próbkują cztery najbliższe piksele tekstury i uśredniają te wartości przed wyświetle

BEDO DRAM (Burst EDO DRAM)

Nowszy typ pamięci EDO DRAM, w którym cykle odczytu albo zapisu danych są grupowane po cztery na raz.

ATA (Advanced Technology Attachment)

Sposób implementacji dysku twardego polegający na zintegrowaniu kontrolera wraz z dyskiem. Jest kilka wersji ATA:

API (application programme interface)

Jest to ściśle zdefiniowany zestaw metod, protokołów oraz bibliotek używanych do tworzenia aplikacji.

Anti-Aliasing

Technika ta eliminuje nierówności oraz postrzępienia na brzegach obrazów poprzez modulowanie jasnością brzegów.