Anisotropic Texture Filtering

Filtrowanie anizotropowe to najbardziej zaawansowana technika filtrowania dostępna w akceleratorach graficznych.

Alpha Blending

W grafice komputerowej na każdy piksel skladają się trzy informacje dotyczące kolorów (czerwony, zielony, niebieski) oraz czasem czwarta zwana kanałem alpha (alpha channel).

AGP Pro

Jest to rozszerzenie specyfikacji AGP x4 umożliwiające dostarczenie większej ilości prądu do karty graficznej. Istnieją dwa typy tego rodzaju kart - AGP Pro50 oraz AGP Pro110.

AGP (Accelerated Graphics Port)

rodzaj portu komunikacyjnego opracowany przez firmę Intel. AGP powstał na bazie szyny PCI, a jego przeznaczenie to szybkie przesyłanie danych w grafice 3D.

ActiveX

Zestaw luźno powiązanych z sobą technologii autorstwa Microsoftu służących do rozdzielania danych pomiędzy różne aplikacje.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Standard zarządzania energią wypracowany przez firmy Intel, Microsoft i Toshiba.

Słownik komputerowy

ROM (Read Only Memory)
Pamięć tylko do odczytu, w normalnych warunkach nie zapisywalna. Nie traci zawartości po odłączeniu zasilania.
RAM (Random Access Memory)

Rodzaje pamięci RAM

Fast Page Mode (FPM RAM)