Zastosowanie komputera

Komputer wynalazł Edward Roberts, był on prezesem amerykańskiej firmy MITS Inc.Komputer został nazwany "ALTAIR 8800”,był on sprzedawany w całości lub w częściach do samodzielnego składania

Zasady wydawania poleceń systemu operacyjnego DOS.

Temat: Zasady wydawania poleceń systemu operacyjnego DOS.
1. Podstawowe komendy.
CLS - czyść ekran,
VER - podaje wersję DOS-a,
DATE - ustawienie bieżącej daty,

Zasady BHP

Spis treści:
1. Odpowiednie stanowisko pracy.
1.1. Monitor i klawiatura.
2. Pomieszczenie.
2.1. Meble.
3. Zabezpieczenie warunków zdrowotnych.
3.1. Ustawienie komputerów.

Zasada działania wydruku na drukarce igłowej

Wyróżniamy cztery podstawowe typy drukarek komputerowych: igłowe, laserowe, atramentowe i termiczne.

zarządzanie informacją

Chcemy się zatrzymać na ważnym problemie-zarządzaniu informacją. Wróćmy do kontekstu czasów, w których się uczysz.

Zarabianie przez internet

Autorzy stron internetowych twierdzą jakie to proste, jakie to łatwe, ileż to tysięcy złotych można zarobić na miesiąc - niestety nie wygląda to aż tak kolorowo i nie jest to aż takie łatw

ZAGROŻENIA W INTERNECIE- Czyli jak rozpoznać wirusa ??

Jak najprościej rozpoznać wirusa?

Zagrożenia programowe i sposoby walki z wirusami

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich ist-nienie.