Zagrożenia płynące z korzystania z internetu

Umiejętność właściwego korzystania z komputera i internetu, dokonywania wyboru i właściwej oceny materiałów pisanych, filmowych, zasobów informacyjnych internetu, programów komputerowych de

Zagrożenia dla systemów komputerowych(wirusy)

Wirusy
Definicja
Wirus komputerowy - program, który posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika.

Zabezpieczenia sprzętowe i programowe

Zabezpieczenia sprzętowe i programowe

Z czego się bierze popularność komputera?

Z czego się bierze popularność komputera?
Co to jest Internet?

Wyszukiwarki internetowe

Ogólnie mówiąc wyszukiwarki to oprogramowanie którego zadaniem jest zbieranie informacji zawartych na stronach, przetwarzanie ich i prezentowanie użytkownikowi w przystepny sposób.

WYKORZYSTANIE INTERNETU W REKLAMIE

1. Internet

Wydajne sposoby chłodzenia Peceta

Wentylatory:

a) hałas 75 dBA
b) rodzaje wentylatorów :małe , duże
c) hałas wentylatora zasilacza 60 dBA

Wentylator:

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe.

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie.