Wirusy komputerowe

Wirus komputerowy jest niewielkim programem, powielającym się poprzez zarażanie zbiorów wykonywalnych, jednostek alokacji plików lub sektora startowego nośnika danych (HDD, FDD) oraz dokumentów

Wirusy komputerowe.

Wirus komputerowy, kod, który wskutek braku systemowej ochrony zasobów w jednoprogramowych systemach operacyjnych komputerów osobistych dokonuje zaprogramowanych przez jego autora, niepożądanych

Wirusy i profilaktyka antywirusowa

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie.

Wirusy i ochronna antywirusowa III


wirusach komputerowych

Wirusy komputerowe są to niewielkie programy, dołączające się do innego programu, nieświadomie uruchamiane przy okazji ich wywołania.

Wirus komputerowy

Wirus komputerowy to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika.

Windows 2000 serwer

Windows 2000 serwer