System plików FAT, FAT32 i VFAT

FAT (File Allocation Table)

System plików

System plików

Strona WWW

Strona WWW, witryna (angielskie WWW page), dokument hipertekstowy (lub nawet hipermedialny) pracowany w języku HTML, udostępniony na widok publiczny w sieci Internet za pomocą usługi WWW w celach

Standardy graficzne stosowane w internecie.

W Internecie są stosowane przede wszystkim dwa standardy graficzne GIF i JPEG. Ze względu na ich wady i zalety różnią się ich zastosowania.

Format GIF

Stacja dysków 3,5"

Mechanizm stacji dysków 3.5''. Silnik krokowy poprzez przekładnię ślimakową napędza karetkę z głowicami zapisu/odczytu.

Stacja dyskietek - FDD

Standardowy komputer PC może być wyposażony w dwie stacje dyskietek, są to: stacja zazwyczaj oznaczana jako A, mająca 3,5 cala oraz mniej spotykana B, 5,25 cala.

Sprzęt komputerowy.

Komputer to urządzenie elektryczne, wynalezione w 1946r . Wykonuje m.in. operacje arytmetyczne (np. dodawanie), oraz logiczne (np. porównywanie liczb), za pomocą procesora (patrz str.4).

Sposoby dostępu do internetu.

Internet to globalna sieć komputerowa.