Sieć informatyczna – zbliża ludzi czy niesie zagrożenie ?

Żeby w ogóle móc zacząć się zastanawiać nad rolą internetu w naszym życiu, trzeba uświadomić sobie czym on jest ?

Sieciowe systemy opreacyjne.

Linux jest systemem typowo sieciowym, chociaż daje się wykorzystać także na pojedynczym stanowisku. Jest to system najbardziej konkurencyjny wobec Windows.

Sieci komputerowe

Sieć jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych.

Sieci komputerowe

Co to jest sieć komputerowa?
Połączenie komputerów w taki sposób, że mogą mieć one wspólny dostęp do danych i urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych), nazywamy siecią komputerową.

Sieci bezprzewodowe

Sieci bezprzewodowe są połączeniem grupy komputerów – użytkowników, którzy bezprzewodowo mogą wymieniać dane.

Sieci neuronowe

Sieć neuronowa to zbiór połączonych ze sobą setek, a w przyszłości zapewne milionów, mikroprocesorów i układów pamięci imitujących strukturę mózgu ludzkiego.

Sieci komputerow, technologie: Ethernet, Token Ring, FDDI

Sieć komputerowa to połączenie wielu komputerów za pomocą medium transmisyjnego w celu osiągnięcia następujących efektów:
- wymiana informacji pomiędzy połączonymi komputerami,

Sieci komputerowe.

Sieci komputerowe.