Przegląd pamięci RAM


Protokół TCP/IP Protokóły internet-u

TCP/ IP – Protokóły Internet-u

Protokoły TCP/IP, IPX i NetBEUI

Protokoły TCP/IP, IPX i NetBEUI

Protokoły

Protokół to zbiór reguł i procedur rządzących komunikacją pomiędzy dwoma i więcej urządzeniami.

P r o g r a m y D O S

Pliki konfiguracyjne systemu

Procesory historia procesorów Intela i AMD

PROCESOR- Jest to układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów.
Jego rolę przyrównać można do roli mózgu.

Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne.

Prawa autora, użytkownika i producenta

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych zastąpiła ustawę o prawie autorskim z 1952 r. Ustawa była od 1994 r wielokrotnie zmieniana.