Portale internetowe.

Portal internetowy (portal site, Web portal) to serwis internetowy oferujący usługi takie jak zamieszczanie wiadomości - politycznych, gospodarczych, sportowych, bezpłatne konta pocztowe, programy

Pojęcie protokołu sieciowego

Protokół (ang. protocol) - Zbiór sygnałów używanych przez grupę komputerów podczas wymiany danych (wysyłania, odbierania i kontroli poprawności informacji).

Podstawy Internetu

INTERNET

1. Co to jest internet?

Internet jest następcą sieci ARPAnet, która działała od lat 60-tych.Dostęp do

1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Technologia informacyjna (angielskie information technology), połączenie zastosowań informatyki z technikami komunikacji (technologia informacyjna i komunikacyjna), podłoże wszelkich działań ws

Podstawowe funkcje "Eksplorator Windows"

Najłatwiejszym i przy tym najbardziej ergonomicznym sposobem zarządzania plikami w systemie operacyjnym Windows jest program „Eksplorator Windows”, struktura plików w eksploratorze jest drzewia

Poczta elektroniczna - zastosowania


Początki komputeryzacji

O ile początki historii komputerów można datować na ok.