Monitory

Żaden komputer nie nadaje się do pracy bez monitora czy wyświetlacza.Najczęściej jest to monitor kolorowy,przypominający mały telewizor.Informacje, które są wyświetlane na ekranie monitora p

Łamanie haseł w Windows 2000

W Windows 2000 do otrzymywania hashy (nieodwracalnych skrótów haseł) wykorzystywany jest
algorytm MD4 (tworzący skróty o długości 128 bitów). W procesie potwierdzania tożsamości

Licencje i programy rozpakowujące.

Licencja (angielskie licence), w odniesieniu do oprogramowania regulacja prawna określająca warunki jego użytkowania i zasady odpłatności.

Krótko o interfejsie Centronics

Interfejs Centronics w wersji oryginalnej - łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki - był przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby dwukie

Krótka historia internetu

Krótka i zwięzłą historia INTERNETU

1957

Kontakty w rzeczywistości wirtualnej - zalety i wady.

Ludzie szybko nauczyli się wykorzystywać Internet do rozrywki i szybkiego porozumiewania się. Przykładem takiego porozumiewania się jest bardzo popularny chat.

Konfigurowanie serwera Dial-Up


Komunikowanie się ludzi

Ludzie od dawnych czasów próbowali się ze sobą porozumiewać.