Komputeryzacja

Wg słownika „komputeryzacja” to stosowanie komputerów na coraz większą skalę; wprowadzanie komputerów i sieci komputerowych do kolejnych instytucji, przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu.

Komputery i teksty

Dla wielu użytkowników komputer jest przede wszystkim inteligentną maszyną do pisania.

Komputery - budowa, historia, opis

Bez wątpienia przyszłość należy do komputerów.

Komputerowe sieci lokalne

1. Ogólne wiadomości o sieciach komputerowych i ich podział.

Komputer jego możliwości i wykorzystanie.

Internet zmienia świat i ludzi. Trzeba się go nauczyć, oswoić i jak najszerzej korzystać z możliwości, które stwarza.

Komputer i powiązania z informatyką.

INFORMATYKA

komputer i jak komputer rozumie informacje

KOMPUTER

Mikroprocesor to niepodzielny układ scalony, do którego wprowadzamy dane wejściowe i program ich przetwarzania, a otrzymujemy dane wyjściowe.

Komputer i Internet przecierają drogę do nadejścia Wieku Informacji

W dzisiejszych czasach technika, szczególnie komputerowa rozwija się w niewyobrażalnym tempie. Informatyki nie można w żaden sposób porównać z innymi dyscyplinami nauki.