Dd technologii cd do dvd.

Omówić zasady przechowywania danych na płytkach typu CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD: zasady zapisu i odczytu danych; różnice w budowie- typy nośników informacji itd.
Od technologii CD do DVD

Czy komputery spowodują, że ludzie przestaną czytać książki?

W dzisiejszych czasach wielu ludzi, w tym szczególnie dzieci i młodzież, wolą spędzić swój wolny czas przy komputerze zamiast przy książce.

CRM

W czasie ostatnich dziesięcioleci zaczęto przywiązywać coraz większą uwagę do relacji z klientami.

Co to jest WWW?

WWW, World Wide Web, najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci Internet.

Co to jest komunikator

Co to jest komunikator...

Co to jest komputer?

Co to jest komputer?

Co to jest Internet?

Internet, globalna sieć komputerowa.

Co to jest Internet?

Internet to symbol najnowocześniejszej technologii, wkraczającej do mieszkań milionów właścicieli komputerów.