Budowa i zadania systemu MS-DOS

Budowa i zadania systemu MS-DOS.
I. BUDOWA SYSTEMU
Zasadniczy system operacyjny MS-DOS składa się z czterech programów:

Budowa i funkcjonowanie dysku HDD i FDD

Spis treści:

1. Charakterystyka dysku twardego
a) budowa dysku twardego
b) odczyt informacji
c) organizacja fizyczna dysku
d) połączenie dysku z komputerem

Budowa i dzialanie komputera.

Komputery PC są coraz częściej spotykane zarówno w domach jak i w miejscach pracy. Pomagają, uczą, bawią, niejednokrotnie ułatwiają nam pracę.

Bezprzewodowy dostęp do internetu

Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) jest elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej sieci kablowej.

Bezpieczeństwo w sieci Internet

Sieć Internet w swojej pierwotnej postaci, podobnie jak i system operacyjny Unix, miała służyć przed wszystkim środowisku akademickiemu.

Bezpieczeństwo w sieci internet.

Masowy dostęp do internetu, oraz bardzo dynamiczny rozwój tej globalnej sieci, jak również brak praktycznie możliwości jego kontroli sprawiło, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń, z któryc

ARCHITEKTURA Bazodanowych aplikacji WWW

Powszechnie stosowaną architekturą w aplikacjach internetowych jest architektura trójwarstwowa (rys1, załącznik), która wprowadza logiczny; funkcjonalny podział aplikacji na trzy warstwy: warst

Apple Macintosh

Komputery Apple Macintosh są w Polsce znacznie mniej znane od komputerów klasy PC.